Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


Sodininkų bendrija


STEIGIMAS

  • Sodininkų bendriją gali steigti ne mažiau kaip trys steigėjai. Sudarę steigimo sutartį steigėjai viešai praneša sodininkams apie steigiamą bendriją;
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
  • Sudaromi bendrijos įstatai;
  • Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame turi būti pagal priimtus įstatus susirinkimo išrinkti valdymo ir kiti organai;
  • Sodininkų bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS


 Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti sodininkų bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad sodininkų bendriją registruoti galima.



SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
SODININKŲ BENDRIJOS ĮSTATAITipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
PRANEŠIMAS APIE SODININKŲ BENDRIJOS SUSIRINKIMĄTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
SODININKŲ BENDRIJOS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENISTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
SODININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
SODININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
SODININKŲ BENDRIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖSTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką

©2024 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.