Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI


Asmeniui, neturinčiam teisinio išsilavinimo,yra sudėtinga savarankiškai parengti Teismui teikiamus dokumentus dėl daugybės procesinių reikalavimų, kurių nepaisymas Teismui suteikia teisę nepriimti asmens pareiškimo.
Pateikiami įvairūs galimi Teismui teikiamų dokumentų šablonai, atitinkantys procesinius reikalavimus ir eilę kartų sėkmingai naudoti praktikoje.
 

TEISINIO ATSTOVAVIMO SUTARTIS LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBATipas: MS Word30 Eur
  Mokėti per banką
ADVOKATO ATSTOVAVIMO SUTARTISTipas: MS Word8 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI ATSISAKYTI KELTI BANKROTO BYLĄTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL ĮTRAUKIMO TREČIUOJU ASMENIU Į BANKROTO BYLĄTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
KREDITORINIS REIKALAVIMAS BANKROTO BYLOJE ADMINISTRATORIUITipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
KREDITORIAUS PRETENZIJA, PRANEŠIMAS IR PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMOTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
ĮMONĖS VADOVO ARBA SAVININKO PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMOTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
TRIPLIKASTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRIEŠTARAVIMAI TEISMUI DOKUMENTINIAME PROCESETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRIEŠTARAVIMAI TEISMUI DĖL TEISMO ĮSAKYMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRIEŠIEŠKINYSTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL LEIDIMO TURTO SANDORIUI- FORMATipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL LEIDIMO PARDUOTI TURTĄTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL LEIDIMO ĮKEISTI TURTĄTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PATIKSLINTAS PRIEŠIEŠKINYSTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PATIKSLINTAS IEŠKINYSTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL TERMINO PALIKIMUI PRIIMTI PRATĘSIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL TEISMO ĮSAKYMO IŠDAVIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL TEISMO ĮSAKYMO IŠDAVIMO- FORMATipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL PRISIDĖJIMO PRIE APELIACINIO SKUNDO CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS DĖL SPRENDIMO UŽ AKIŲ PERŽIŪRĖJIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
KASACINIS SKUNDASTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
IEŠKINYSTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
IEŠKINYS DOKUMENTINIO PROCESO TVARKATipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
DUBLIKASTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSKIRASIS SKUNDASTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSILIEPIMAS Į PRIEŠIEŠKINĮTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSILIEPIMAS Į PATIKSLINTĄ PRIEŠIEŠKINĮTipas: MS Excel15 Eur
  Mokėti per banką
ATSILIEPIMAS Į PATIKSLINTĄ IEŠKINĮTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSILIEPIMAS Į KASACINĮ SKUNDĄ Tipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSILIEPIMAS Į IEŠKINĮ Tipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSILIEPIMAS Į ATSKIRĄJĮ SKUNDĄ Tipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSILIEPIMAS Į APELIACINĮ SKUNDĄ CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
APELIACINIS SKUNDAS CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI PRIVATAUS KALTINIMO TVARKATipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
TAIKOS SUTARTIS IKI BYLOS IŠKĖLIMO TEISMETipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
TAIKOS SUTARTIS CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI PATVIRTINTI TAIKOS SUTARTĮTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
KETINIMŲ PROTOKOLAS DĖL TAIKOS SUTARTIES SUDARYMO CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
SUSITARIMAS TEISMUI DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO SUTUOKTINIŲ SUSITARIMU PASEKMIŲTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI NUTRAUKTI SANTUOKĄ ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ SUSITARIMUTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
SUTIKIMAS TEISMUI DĖL IEŠKINIO ATSIĖMIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL IEŠKINIO ATSIĖMIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL IEŠKINIO (REIKALAVIMO) ATSISAKYMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI PANAIKINTI LAIKINĄSIAS APSAUGOS PRIEMONES DĖL REIKALAVIMO-SPRENDIMO IVYKDYMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI PAKEISTI LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ OBJEKTĄTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL SPRENDIMO VYKDYMO IŠDĖSTYMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PANAIKINIMO SUMOKĖJUS SKOLĄ Į TEISMO SPECIALIĄJĄ SĄSKAITĄTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL AREŠTO MASTO PAKEITIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSKIRASIS SKUNDAS DĖL PRITAIKYTŲ LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PANAIKINIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
ATSKIRASIS SKUNDAS DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ NEPRITAIKYMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL IŠLAIKYMO-ALIMENTŲ PRITEISIMO- SUPAPRASTINTASTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
IEŠKINYS DĖL IŠLAIKYMO VAIKUI (ALIMENTŲ) PRITEISIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
IEŠKINYS DĖL IŠLAIKYMO VAIKUI (ALIMENTŲ) DYDŽIO PAKEITIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL LEIDIMO TURTO SANDORIUITipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL KILNOJAMOJO DAIKTO PRITEISIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI PARDUOTI NEPILNAMEČIO VAIKO TURTĄTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL LEIDIMO PRIIMTI PALIKIMĄ NEPILNAMEČIO VAIKO VARDU IŠDAVIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL NEPILNAMEČIO PRIPAŽINIMO VEIKSNIU-EMANCIPUOTUTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL NEPILNAMEČIO NUO 14 IKI 18 METŲ TEISIŲ DISPONUOTI TURTU-PAJAMOMIS APRIBOJIMO-ATĖMIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL ASMENS PRIPAŽINIMO NEŽINIA KUR ESANČIUTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU IR GLOBOS NUSTATYMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL ASMENS PASKELBIMO MIRUSIUTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS DĖL JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIO FAKTO NUSTATYMO-PALIKIMO PRIĖMIMASTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS DĖL JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIO FAKTO NUSTATYMO- IŠTRĖMIMASTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
SKUNDAS TEISMUI DĖL ANTSTOLIO VEISKMŲTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL TEISMO SKIRTOS BAUDOS PANAIKINIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL PROCESINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEIKIMO VIEŠO PASKELBIMO BŪDUTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL BYLOS NAGRINĖJIMO PRAŠYTOJUI NEDALYVAUJANTTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI ATIDĖTI CIVILINĖS BYLOS NAGRINĖJIMĄTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS ANTSTOLIUI VYKDYTI TEISMO NUTARTĮ DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS ANTSTOLIUI DĖL TEISMO SPRENDIMO- VYKDOMOJO RAŠTO VYKDYMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRANEŠIMAS TEISMUI DĖL ATSAKOVO ADRESOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL PAPILDOMŲ RAŠYTINIŲ PAAIŠKINIMŲ BYLOJE PATEIKIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL PAPILDOMŲ ĮRODYMŲ BYLOJE PATEIKIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL KLAUSIMŲ EKSPERTUI PATEIKIMO IR EKSPERTO KANDIDATŪROSTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL IEŠKINIO TRŪKUMŲ ŠALINIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS TEISMUI DĖL BYLOS SUSTABDYMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PAREIŠKIMAS DĖL TEISĖJO NUŠALINIMO CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI IŠ DALIES ATLEISTI NUO ŽYMINIO MOKESČIO SUMOKĖJIMO CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL ŽYMINIO MOKESČIO SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL VYKDOMOJO RAŠTO IŠDAVIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL VYKDOMOJO RAŠTO DUBLIKATO IŠDAVIMOTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL ĮRODYMŲ IŠREIKALAVIMO CIVILINĖJE BYLOJETipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS TEISMUI DĖL DOKUMENTŲ ORIGINALŲ GRĄŽINIMO IŠ CIVILINĖS BYLOSTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką

©2024 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.