Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
SKOLOS. GREITAS IŠIEŠKOJIMAS
Paieška


Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
DNSB ISTATAI (PIRMININKAS, VALDYBA, REVIZIJOS KOMISIJA)- pagal naująją įstatymo redakcijąTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
DNSB ISTATAI (PIRMININKAS, VALDYBA, ĮGALIOTINIAI, REVIZIJOS KOMISIJA)- pagal naująją įstatymo redakcijąTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
DNSB ISTATAI (PIRMININKAS, REVIZORIUS)- pagal naująją įstatymo redakcijąTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE DNSB STEIGIAMĄJĮ SUSIRINKIMĄTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
PRAŠYMAS PRIIMTI Į DNSB NARIUSTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
PRANEŠIMAS SENIŪNIJAI APIE DNSB STEIGIMĄTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
DNSB STEIGIMO SUTARTISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
DNSB STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
DNSB STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
DNSB BALSAVIMO RAŠTU BIULETENISTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
DNSB ĮGALIOTINIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
DNSB NARIŲ REGISTRACIJOS KNYGATipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
DNSB NARIŲ SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
DNSB NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
NAMO ADMINISTRAVIMO- EKSPLOATAVIMO SUTARTIS SU PRIEDAISTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
NEĮVYKUSIO DNSB NARIŲ SUSIRINKIMO DĖL KVORUMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
PAKARTOTINIO DNSB NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
PRANEŠIMAS APIE DNSB NARIŲ SUSIRINKIMĄTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINĮ DNSB NARIŲ SUSIRINKIMĄTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką

©2020 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.