Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS Detalizuojamos SVPT JURIDINIO BIURO bei partnerių teikiamos visos teisinės paslaugos, kurios didžiojoje dalyje nenumatytos Svetainėje ir iš esmės vykdomos ne tik interneto pagalba, bet ir pagal pasirašytas atskiras Teisinių paslaugų teikimo sutartis jose suderintose apimtyse už suderintą įkainį. Maloniai prašome kreiptis dėl šių teisinių paslaugų teikimo el. paštu info@e-juristai.lt, ir būtų susitarta dėl tiesioginio susitikimo su biuro teisininkais arba mūsų partneriais.

 
  Teikiame šias teisines paslaugas:
  • Konsultavimas žodžiu ir raštu, teisinių išvadų ruošimas.
  • Procesinių dokumentų (ieškinių, atsiliepimų, apeliacinių, kasacinių skundų, kt.) parengimas.
  • Atstovavimas ikiteisminėse institucijose ir komisijose, teismuose, valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo administravimo institucijose.
  • Skolų išieškojimas.


  Specializacija:

  CIVILINĖ IR KOMERCINĖ TEISĖ

  Šeimos teisė:

- konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus santuokos nutraukimo (skyrybų), turto dalybų klausimais;
- nepilnamečių vaikų interesų apsaugos klausimais;
- nepilnamečių vaikų turto tvarkymo klausimais;
- išlaikymo (alimentų) priteisimo, padidinimo ir sumažinimo klausimais;
- tėvystės nustatymo, pripažinimo ir nuginčijimo klausimais;
- globos, rūpybos nustatymo klausimais;
- vedybinių (ikivedybinių ir povedybinių) sutarčių sudarymo klausimais.

     Paveldėjimo teisė:

- konsultuojame paveldėjimo pagal testamentą ir įstatymą klausimais;
- testamentinės išskirtinės klausimais;
- bendrojo sutuoktinių testamento klausimais;
- paveldėjimo teisės liudijimo klausimais;
- palikimo priėmimo ir atsisakymo jį priimti klausimais;
- terminų palikimui priimti atnaujinimo klausimais.

  Sutarčių, prievolių teisė:

- ruošiame ir audituojame pirkimo-pardavimo, mainų, paskolos, skolos padengimo, rentos, išlaikymo iki gyvos galvos, dovanojimo, nuomos, lizingo, neatlygintino naudijimosi daiktu (panaudos), rangos, atlygintinų paslaugų teikimo, distribucijos, vežimo, krovinių ekspedicijos, pasaugos, jungtinės veiklos (partnerystės), taikos ir kitas sutartis;
- konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus sutarčių nutraukimo, negaliojimo ir nuginčijimo klausimais.

    Įmonių teisė:

- steigiame juridinius asmenis;
- keičiame steigiamuosius dokumentus (nuostatus, įstatus);
- reorganizuojame;
- didiname ir mažiname įstatinį kapitalą;
- ruošiame įmonių pirkimo, pardavimo dokumentus.

     Daiktinė teisė:

- konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus nuosavybės teisių pažeidimų, nuosavybės įgijimo, bendrosios nuosavybės, atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, naudojimosi bendrąja nuosavybe tvarkos, savininko teisių apsaugos, turto patikėjimo, servituto ir uzufrukto nustatymo, užstatymo teisės, ilgalaikės nuomos, hipotekos, įkeitimo, daikto sulaikymo, turto administravimo klausimais.

  Išieškome skolas, ruošiame vekselius.

  Išieškome turtinę (materialinę) ir neturtinę (moralinę), valstybės institucijų neteisėtais veiksmais padarytą žalą, nuostolius.

  Konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus notarų ir antstolių veiklos klausimais.

  Atstovaujame ikiteisminėse institucijose ir komisijose, teismuose, valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo administravimo institucijose.

 

 
  DARBO TEISĖ

 Konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus:

- darbuotojų priėmimo į darbą (priimant į darbą būtinų dokumentų, darbo sutarties įforminimo, darbo sutarčių rūšių, darbo sutarties sąlygų ir jų keitimo, išbandymo sudarant darbo sutartį klausimais;
- darbo ir poilsio laiko klausimais;
- prastovos darbe klausimais;
- nušalinimo nuo darbo klausimais;
- atleidimo iš darbo (įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą, prieš nutraukiant darbo sutartį, kito darbo siūlymo, darbo sutarties nutraukimo apribojimų, pirmenybės teisės būti paliktam dirbti) klausimais;
- darbo apmokėjimo, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo klausimais;
- išeitinės kompensacijos mokėjimo klausimais;
- darbuotojų drausminės ir materialinės atsakomybės klausimais,
- žalos išieškojimo klausimais. 

  Ruošiame:

- įmonės koletyvines sutartis;
- įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos sutartis;
- nekonkuravimo sutartis;
- visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
- darbuotojų pareigines instrukcijas;
- vidaus darbo tvarkos taisykles;
- darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles.

  Atstovaujame Klientus teismuose.


  ADMINISTRACINĖ TEISĖ

  Konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus:

- administracinės atsakomybės klausimais;
- administracinių teisės pažeidimų (kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos, nuosavybės, aplinkos apsaugos, piliečių buto teisių, pramonės, darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityse) klausimais;
- administracinės nuobaudos skyrimo, apskundimo, panaikinimo klausimais;
- specialios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, medžioti, užsiimti žvejyba, teisės projektuoti statinius ir kt.) atėmimo ir termino sutrumpinimo klausimais;
- baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais klausimais;
- viešojo administravimo (valstybės, savivaldybių ir kt. institucijų) veikimo, neveikimo klausimais.

    Atstovaujame Klientus ikiteisminėse institucijose ir komisijose, teismuose, valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo administravimo institucijose, teismuose.
©2024 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.