Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


Taisyklės


Naudojimosi interneto svetainės www.e-juristai.lt  teikiamomis paslaugomis taisyklės


1. Bendrosios nuostatos


Internetinės svetainės www.e-juristai.lt (toliau- Svetainė) savininku yra Viešoji įstaiga “SVPT”, kuri vykdo socialinę veiką: Svetainės pagalba asmenims teikia nemokamas teisines ir kitas susijusias paslaugas, taip pat atskirais aiškiai nurodytais atvejais asmeniui sumokant simbolinę kainą už Svetainės savininko sugaištą laiką vykdant asmens užsakymą, kuri reikalinga Svetainės išlaikymui bei plėtimui, t.y. sumokant užsakymo administravimo mokestį.

Svetainės paskirtis– kiek įmanoma paprastesniu ir patogesniu asmenims būdu teikti Svetainėje siūlomas teisines bei kitas susijusias paslaugas. Todėl Svetainėje siūlomos teisinės ir kitos paslaugos teikiamos išimtinai interneto pagalba, jei atskirais atvejais nenurodyta kitaip.

Visa Svetainėje esanti bei platinama medžiaga priklauso Viešajai įstaigai „SVPT“.

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja naudojimąsi Svetainės teikiamomis paslaugomis, asmenų teises, pareigas ir atsakomybę bei Svetainės savininko atsakomybę. Šios Taisyklės taikomos visiems asmenims, norintiems naudotis bei besinaudojantiems Svetainės paslaugomis.

Prieš naudodamasis Svetainės paslaugomis, asmuo privalo susipažinti su Taisyklėmis. Jei Taisyklių sąlygos netenkina asmens, jis privalo nedelsiant nutraukti naudojimąsi Svetaine. Pradėjęs naudotis Svetaine ir/ar jos teikiamomis paslaugomis, asmuo tuo pačiu patvirtina susipažinęs su Taisyklėmis, įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis ir prisiima visą atsakomybę dėl įsipareigojimų nesilaikymo, t.y. tarp asmens bei Viešosios įstaigos “SVPT” šiose Taisyklėse nustatytų teisių, įsipareigojimų bei atsakomybės pagrindu sudaromas rašytinis susitarimas, pasirašomas elektroniniu būdu.

Kiekvienas Svetainėje apsilankęs asmuo turi teisę naudotis visomis Svetainės teikiamomis paslaugomis tik savo asmeniniais tikslais. Griežtai draudžiama Svetainėje platinama medžiaga naudotis ne asmeniniais tikslais, platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse ir panašiai be išankstinio rašytinio Viešosios įstaigos „SVPT“ sutikimo ir aiškios nuorodos į www.e-juristai.lt kaip medžiagos šaltinį. Kitaip tai sukelia žalingas pasekmes Viešajai įstaigai "SVPT" bei užtraukia Taisyklėse nurodytą baudą.

Registracija Svetainėje nėra numatyta.


2. Paslaugų teikimo sąlygos


Atskirų Svetainės paslaugų aprašymas bei esminės atskirų Svetainės paslaugų teikimo sąlygos yra pateikiamos Taisyklėse ir atitinkamame Sveitainės puslapyje, skirtame konkrečiai Svetainės paslaugai.

Svetainės savininkas garantuoja operatyvų kokybiškų paslaugų teikimą.

Svetainės savininkas asmenis žodžiu aptarnauja lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis.

Rašytinės paslaugos teikiamos tik lietuvių ir/ar anglų kalbomis, jei atskirais atvejais nenurodyta kitaip.

Paslaugas asmuo Svetainėje užsisako savarankiškai ir savo atsakomybe. Jei asmuo nėra tikras dėl naudojimosi Svetainės paslaugomis bei atitinkamos pageidaujamos užsakyti paslaugos turinio, jis gali kreiptis į Svetainės savininką dėl Užklausos prieš užsakydamas atitinkamą Svetainės paslaugą užpildydamas atitinkamą Užklausos užsakymo formą, esančią kiekviename Svetainės puslapyje. Vėliau pretenzijos dėl užsakytos paslaugos nepriimamos, išskyrus atvejį, jei Svetainės savininko suteikta paslauga buvo nekompetetinga teisinėje plotmėje ar Svetainės savininkas suteikė klaidingą informaciją dėl Užklausos.

Jei atskirais atvejais aiškiai nenurodyta kitaip, Svetainėje siūlomas paslaugas Svetainės savininkas teikia tik interneto pagalba: automatizuotai Svetainėje ir asmens, užpildžiusio atitinkamos paslaugos užsakymo formą, joje nurodytu elektroniniu paštu.

Svetainės Paslaugos teikiamos: gyvai- darbo dienomis nuo 10 iki 16 val., Svetainė veikia visą parą visomis dienomis.

Svetainės savininkas turi teisę visam laikui arba laikinai nutraukti/ sustabdyti atskirų paslaugų teikimą. Apie laikiną atskirų paslaugų teikimo nutraukimą/ sustabdymą informuojama Svetainės pagrindiniame puslapyje. Asmuo, užsakęs paslaugą jos laikino neteikimo laikotarpiu, sutinka ją gauti iš karto po to, kai paslaugos teikimas bus atnaujintas, išskyrus atvejus, jei paslauga neteikiama ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų.

Užsakydamas paslaugas Svetainėje, asmuo yra pats atsakingas už teisingų savo ir kitų duomenų pateikimą Svetainės užsakymo formose bei šių duomenų operatyvų atnaujinimą jiems pasikeitus.

Iš esmės labai svarbu, kad asmuo, užsakydamas Svetainėje paslaugas, nurodytų teisingą savo elektroninio pašto adresą. Pateikus neteisingą elektroninio pašto adresą arba adresą su galūne “.ru” ar “one.lt”, Svetainės savininkas negalės suteikti paslaugų ir dėl to neprisiima atsakomybės. Jei užsakyta paslauga nesuteikta per 12 Svetainės savininko darbo valandų, tai reiškia, jog užsakyta paslauga nesuteikta asmeniui nurodžius neteisingą savo elektroninio pašto adresą. Asmuo tokiu atveju privalo apie tai pranešti Svetainės savininkui elektroniu paštu info@e-juristai.lt ir pateikti teisingą savo elektroninio pašto adresą.

Svetainės savininkas nepriima interesantų ir tiesiogiai neteikia paslaugų savo buveinėje, išskyrus paslaugas, nurodytas skiltyje TEISINĖS PASLAUGOS, taip pat neteikia teisinių konsultacijų telefonu.

Išskyrus aiškiai kitaip nurodytus atvejus, paslaugos Svetainėje teikiamos tik užpildžius atitinkamos paslaugos užsakymo formą, esančią Svetainės atitinkamame puslapyje, skirtame konkrečiai Svetainės paslaugai. Jei dėl tokių paslaugų suteikimo asmuo kreipsis tiesiogiai Svetainės savininko elektroniniu paštu, telefonu ar kitokiu būdu, tokiam asmeniui paslauga nebus suteikta, taip pat nebus pateiktas joks atsakymas.

Jeigu atskiroms paslaugoms pasiekti būtina įsidiegti atitinkamą programinę įrangą, asmenys yra patys atsakingi už tokios įrangos įsigijimą ir įsidiegimą.


3. Apmokėjimo sąlygos bei politika

Paslaugos svetainėje teikiamos nemokamai, asmeniui atskirais aiškiai nurodytais atvejais sumokant simbolinę kainą, kuri reikalinga Svetainės išlaikymui bei plėtimui, arba už atitinkamą užmokestį.

Simbolinė paslaugų kaina reiškia ne mokestį už atitinkamos Svetainės paslaugos suteikimą, tačiau mokestį už Svetainės savininko sugaištą laiką vykdant asmens užsakymą Svetainėje: “Už užsakymo administravimą internetinėje svetainėje www.e-juristai.lt ”. Todėl, jei asmuo užsisako netinkamą paslaugą arba užsakyta paslauga jo netenkina, jis nesikreipė į Svetainės savininką Užklausos dėl pageidaujamos Svetainėje užsakyti paslaugos turinio ir jos tinkamumo, sumokėta suma už užsakymo administravimą negrąžinama, išskyrus atvejį, jei Svetainės savininkas suteikia nekompetetingą paslaugą teisinėje plotmėje.

Apmokėjimas vykdomas per Paysera sistemą, kuri yra integruota Svetainėje.

Informacija apie tai, ar užsakant atitinkamą paslaugą reikalaujamas apmokėjimas, kokia suma bei kokie apmokėjimo būdai, pateikama Svetainėje. Svetainės savininkas turi teisę savo nuožiūra nustatyti bei keisti apmokėjimo sąlygas.

Jei asmeniui reikalinga sąskaita- faktūra, būtina tai pažymėti vykdant apmokėjimą už užsakomą paslaugą bei būtinai pateikti sąskaitos- faktūros išrašymui reikalingus duomenis. Sąskaita- faktūra išrašoma automatizuotai. Svetainės savininkas vėliau asmeniškai sąskaitų- faktūrų neišrašo, o pretenzijos nepriimamos. Sąskaitos- faktūros neišrašomos fiziniams asmenims.

4. Atskirų Svetainės paslaugų aprašymas

Teisinių dokumentų pavyzdžiai (toliau bendrai- Dokumentai). Dokumentai yra pavyzdiniai, išimtinais atvejais tai- dokumentų formos, parengti Svetainės savininko pagal galiojančią normatyvinę tvarką bei atitinkantys įprastinius teisinius standartus. Dokumentai nėra šablonai (išskyrus formas), yra kokybiški teisine prasme, eilę kartų naudoti bei pasiteisinę praktikoje. Jie yra rekomendacinio pobūdžio, kadangi tai nėra dokumentai, parengti pagal asmens individualius poreikius. Dokumentų pagalba asmeniui suteikiama galimybė pačiam be didesnio vargo ir disponuojant minimaliomis teisinėmis žiniomis parengti savo poreikius atitinkantį dokumentą. Priklausomai nuo kainos, nurodytos šalia Dokumento, spręstina, ar tai išsamus, ar supaprastintas Dokumentas. Dokumentų pavadinimai atitinka LR Civiliniame kodekse, LR Civilinio proceso kodekse ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įvardinamus dokumentų ir teisinių santykių pavadinimus. Jei asmuo pageidauja individualaus ir jo poreikius atitinkančio Dokumento, kurį Svetainės savininkas parengtų pagal asmens poreikius, ir asmeniui beliktų tik jį pasirašyti, tokiu atveju reikalinga užpildyti užsakymo formą „Individualaus dokumento užsakymas“ Svetainės skiltyje „INDIVIDUALŪS UŽSAKYMAI“.

Teisinės konsultacijos. Svetainės savininkas jas teikia vadovaudamasis galiojančia normatyvine tvarka bei remdamasis asmens pateiktomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių teisingumo bei išsamumo atsakingas pats asmuo. Teikiamos teisinės konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio bei nėra oficialiu teisės aiškinimu. Paslauga „Nemokamos teisinės konsultacijos“ tekiama tik socialiai remtiniems asmenims bei senatvės pensininkams, kartu  užsakymo formoje „prisegusiems“ šį savo statusą atspindintį dokumentą.

Individualaus dokumento užsakymas. Užpildžius šios paslaugos užsakymo formą, išsamiai išdėsčius faktines aplinkybes bei reikalingas sąlygas, Svetainės savininkas parengs asmens poreikius atitinkančią sutartį arba įmonės steigimo dokumentus, kuriuos asmeniui beliktų tik pasirašyti.

Dokumentų revizija. Užpildžius šios paslaugos užsakymo formą bei „prisegus“ atitinkamą dokumentą, Svetainės savininkas atliks jo reviziją. Tuo atveju, jei dokumentas būtų pakankamai korektiškas, Svetainės savininkas apie tai praneš ir pagal poreikį atliks nedideles jo teisines korekcijas. Jei pateiktas dokumentas bus reikalingas žymių korekcijų, Svetainės savininkas atkreips dėmesį į netinkamas dokumento sąlygas bei pasiūlys rinktis atitinkamą dokumentą iš Svetainėje platinamų.

Sutarčių koregavimas. Užpildžius šios paslaugos užsakymo formą bei „prisegus“ atitinkamą sutartį, Svetainės savininkas atliks jo teisinę reviziją bei visapusišką korekciją pagal galiojančios normatyvinės tvarkos reikalavimus bei kliento poreikius. Atliekamas sutarčių lietuvių bei anglų kalbomis koregavimas.

Skolininkų „Gėdos lenta“. Šios paslaugos naudingumas: skolininkai vengia viešumos, todėl skolininko paviešinimas dažniausiai sukelia teigiamus poslinkius skolos grąžinimo procese. Kitas aktualus momentas- dažnas atvejis rinkoje, kai skolos yra persipynusios, todėl, naudojantis šia skolų baze, galima bus aptikti galimybę dėl skolų užskaitos. Papildomai, visi Svetainėje „patalpinti“ skolininkai apie skolą reguliariai bus informuojami elektroniniu paštu, o naujienlaiškių pagalba apie skolininkus reguliariai bus pranešama eilei suinteresuotų asmenų, tame tarpe bankams, kitoms kredito įstaigoms, draudimo kompanijoms, lizingo bendrovėms ir t.t., o tai sukelia nepatogumus skolininkui bei primena apie pareigą grąžinti skolą. Kiekvienas asmuo turi teisę Svetainėje paskelbti duomenis apie savo skolininką, tačiau veikdamas griežtai pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančias teisės normas. Svetainės savininkas netikrina skolos pagrįstumo ir asmens duomenų skelbimo teisėtumo- už tai visiškai atsako duomenis apie skolininką talpinantis asmuo. Skolininko duomenys Svetainėje eksponuojami neribotą laikotarpį užsakovo iniciatyva, iki kol skolininkas nustatyta tvarka, užpildęs atitinkamą užsakymo formą, nepateiks Svetainės savininkui duomenų apie skolos apmokėjimą/ likvidavimą/ tai pateiks užsakovas arba Svetainės savininkui kils abejonių dėl Svetainėje eksponuojamos skolos pagrįstumo. 

Skolų išieškojimas. Užpildžius atitinkamą užsakymo formą, Svetainės savininkas už simbolinį mokestį parengs ieškinį ar pareiškimą teismui dėl skolos išieškojimo. Klientui beliks tik pasirašyti ieškinį ar pareiškimą bei pateikti su priedais jį teismui. Procesinius dokumentus teismui dėl skolos išieškojimo Svetainės savininkas parengia išimtinai pagal kliento užsakymo formoje pateiktus duomenis: apie kreditorių ir jo reikalingus rekvizitus, apie skolininką ir jo būtinus rekvizitus, skolos sumą, delspinigių bei baudų (jei jie skaičiuojami) dydį bei skolą pagrindžiančius dokumentus ir jų rekvizitus. Klientas yra atsakingas už šių teikiamų duomenų teisingumą bei išsamumą, todėl Svetainės savininkas nėra atsakingas už tai, kad procesinis dokumentas buvo parengtas su klaidingais duomenimis ir/ar teismas atsisakė jį priimti, grąžino trūkumams pašalinti. Jei kurie nors duomenys užsakymo formoje nėra pateikiami, tai traktuojama, jog klientas šių duomenų neteikia sąmoningai, ir Svetainės savininkas neprivalo jų įtraukti ruošiant procesinius dokumentus. Jei klientas užsakymo formoje nenurodo, kokį procesinį dokumentą regti, Svetainės savininkas vienašališkai rengia pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo.

Papildoma privilegija skolininko duomenis paskelbusiam kreditoriui Svetainėje- užpildžius atitinkamą užsakymo formą, Svetainės savininkas už mažesnį simbolinį mokestį parengs ieškinį ar pareiškimą teismui dėl Svetainėje „patalpintos“ skolos išieškojimo. Jei asmuo, nepatalpinęs skolininko, iš kurio priteisti skolą rengiamas procesinis dokumentas, skolininkų „Gėdos lentoje“, tai vertinama kaip piktnaudžiavimas, ir sumokėtas paslaugos mokestis užskaitomas kaip tokio kliento užsakymo administravimo mokestis Svetainės savininkui sugaišus laiką tikrinant užsakymo pagrįstumą bei atsakant šiam asmeniui.

 Užpildžius atitinkamą užsakymo formą, Svetainės savininkas už simbolinį mokestį parengs pretenziją skolininkui, kurią klientui beliks pasirašyti ir išsiųsti skolininkui. Pretenzija parengiama išimtinai pagal kliento užsakymo formoje pateiktus duomenis. Klientas yra atsakingas už šių teikiamų duomenų teisingumą bei išsamumą, todėl Svetainės savininkas nėra atsakingas už tai, kad pretenzija buvo parengta su klaidingais duomenimis.

Praktikoje pasiteisinęs būdas- pretenzijos dėl skolos skolininkui siunčiamos pasirašytos klientą (kreditorių) atstovaujančių teisininkų. Užpildžius atitinkamą užsakymo formą, Svetainės savininkas už simbolinį mokestį parengs pretenziją skolininkui, ją pasirašys savo vardu ant firminio blanko kaip kliento (kreditoriaus) atstovas ir išsiųs ją skolininkui el. paštu bei persiųs klientui (kreditoriui) jos išsiuntimui skolininkui.

Straipsniai. Kiekvienas asmuo turi teisę Svetainėje paskelbti savo straipsnį, nuomonę ar darbą teisine bei su ja susijusia tematika. Savo esme ši paslauga skirta savireklamai bei savęs viešinimui, arba pilietinės pozicijos išraiškai. Apie paskelbtus tekstus plati auditorija informuojama naujienlaiškiais. Kiekvienas straipsnį ar darbą Svetainėje skelbiantis asmuo patvirtina ir prisiima asmeninę atsakomybę už tai, kad tai nėra plagijatas, pasirūpina kalbos bei gramatikos kultūra, Svetainės savininkas to netikrina, atsakomybės neprisiima bei neatlieka redagavimo veiksmų. Straipsniai bei nuomonės taip pat negali būti įžeidžiančio, kurstančio neteisėtiems veiksmams ar diskriminacinio pobūdžio. Esant ar paaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Svetainės savininkas turi teisę be įspėjimo pašalinti straipsnį, darbą ar nuomonę iš Svetainės. Skelbdamas Svetainėje straipsnį, nuomonę ar darbą, asmuo tuo pačiu perleidžia Svetainės savininkui visas savo, kaip autoriaus, turitines teises naudoti, valdyti ir disponuoti kūriniu, jį platinti savo nuožiūra, tačiau su nuoroda į autorių.

Darbo birža. Paslauga skirta pasiskelbti teisinio pobūdžio darbo ieškantiems asmenims bei darbdaviams, siūlantiems teisinio pobūdžio darbą. Skelbimai talpinami Svetainėje vieno mėnesio laikotarpiui, vėliau juos reikia atnaujinti. Skelbimai papildomai viešinami naujienlaiškių pagalba.

Teisinės paslaugos. Detalizuojamos Viešosios įstaigos “SVPT” teikiamos kitos teisinės paslaugos, kurios nenumatytos Svetainėje ir iš esmės vykdomos ne tik interneto pagalba, bet ir pagal pasirašytas atskiras Teisinių paslaugų teikimo sutartis jose suderintose apimtyse už suderintą įkainį. Dėl šių teisinių paslaugų teikimo asmenys gali kreiptis tiesiogiai elektroniniu paštu info@e-juristai.lt, ir būtų susitarta dėl tiesioginio susitikimo su biuro teisininkais arba partneriais.


5. Asmens duomenų apsauga


Visa Svetainėje Jūsų pateikiama informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra naudojama tik asmens užsakymo įvykdymui, sąskaitos- faktūros asmeniui išrašymui bei Svetainės savininko buhalterinei apskaitai.

Svetainės savininkas pasilieka teisę asmens pateiktus duomenis pateikti trečiosioms šalims tiktai siekdami tinkamai suteikti asmens užsakomas palaugas ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.

Svetainės savininkas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Taisyklėse, prieš tai negavęs išankstinio asmens sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra privaloma tai padaryti.

Užsakovai, teikdami Svetainės savininkui arba Svetainėje talpindami trečiųjų asmenų asmens duomenis, užtikrina,kad jie turi trečiųjų asmenų sutikimą dėl tokių duomenų skelbimo, perdavimo ir/ ar viešinimo, ir tokiu būdu prisiima visišką atsakomybę pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančias teisės normas.


6. Atsakomybė

Svetainės savininkas įsipareigoja užtikrinti aukštą Svetainės administravimo paslaugų kokybę ir joje teikiamų paslaugų kokybę asmenims teisinėje plotmėje, tačiau negarantuoja šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų Svetainės savininkui ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiamos Svetainės paslaugos.

Svetainės savininkas neatsako už asmens pateiktos informacijos Svetainėje, taip pat trečiosios šalies Jums atsiųstos informacijos turinį, to nekontroliuoja ir niekaip kitaip nedaro tam įtakos.

Tais atvejais, kai Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, Svetainės savininkas neatsako už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.

Svetainės savininkas neatsako už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis apie save, neteisingus duomenis paslaugos teikimui/ teikiamai paslaugai arba netinkamai ar netinkamoje situacijoje pasinaudojo Svetainės teikiama paslauga. Svetainės savininkas neatsako už asmens patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių, nei akivaizdus Svetainės savininko aplaidumas ar tyčiniai veiksmai. Asmuo savarankiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

Svetainės savininkas patvirtina, kad visa Svetainėje pateikiama informacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, galiojančiais informacijos publikavimo dieną. Pasikeitus teisės norminiams aktams, informacija bus atnaujinama per trumpiausią įmanomą terminą.

Bet koks Svetainės turinio naudojimas nesukelia teisinių pasekmių Svetainės savininkui, t.y. Svetainės savininkas nėra atsakingas už jokias pasekmes, kurias sukels asmens veiksmai naudojant Svetainėje pateikiamą medžiagą, informaciją, procedūras ar konsultacijas. Svetainės savininkas neatsako, jei asmuo netiksliai ar klaidingai pateikia informaciją. Visa Svetainėje pateikta ar Svetainėje užsakyta medžiaga, taip pat teisinės konsultacijos yra pagrįstos galiojančia normatyvine tvarka, tačiau yra rekomendacinio pobūdžio, ir nėra oficialus teisės aiškinimas.

Informacija, kurią asmuo pateikia Svetainėje, nėra kaupiama.

Asmuo, naudojantis Svetainės teikiamas paslaugas ar joje platinamą medžiagą ne savo asmeniniais tikslais, tai platidamas kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse ir panašiai be išankstinio rašytinio Viešosios įstaigos „SVPT“ sutikimo ir aiškios nuorodos į www.e-juristai.lt kaip medžiagos šaltinį, sumoka VŠĮ "SVPT" 10000 Lt (dešimties tūkstančių litų) dydžio baudą bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia bauda.


7. Taisyklių keitimas

Svetainės savininkas turi teisę iš dalies arba pilnai keisti Taisykles pranešdamas apie tai Svetainėje.


8. Taisyklių galiojimas


Šios Taisyklės galioja nuo asmens apsilankymo Svetainėje momento ir galioja visą laikotarpį, kol asmuo naudojasi teikiamomis ir suteiktomis Svetainės paslaugomis ar Svetainėje platinama medžiaga.
©2024 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.