Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


Profesinė sąjunga


STEIGIMAS

  • Sušaukiamas profesinės sąjungos steigiamasis susirinkimas, kuriame patvirtinami įstatai (statutas), išrenkami pagal patvirtintus įstatus (statutą) valdymo organai ir priimamas sprendimas dėl buveinės.
  • Profesinė sąjunga laikoma įsteigta, kai įvykdytos Civilinio kodekso 2.38 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, t.y. ji turi ne mažiau kaip 20 steigėjų arba įmonėje, įstaigoje, organizacijoje steigėjai sudarytų ne mažiau kaip 1/10 visų darbuotojų (o 1/10 visų darbuotojų yra ne mažiau kaip trys darbuotojai), profesinės sąjungos susirinkime yra patvirtinti jos įstatai (statutas), išrinkti valdymo organai ir priimtas sprendimas dėl buveinės.
  • Profesinės sąjungos įtraukimas į Juridinių asmenų registrą nesutampa su jos įregistravimo momentu.

SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATAITipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
PROFESINĖS SĄJUNGOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
PROFESINĖS SĄJUNGOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką

©2023 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.