Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


Garažų savininkų bendrija


 
PATALPINTI GARAŽŲ SAVININKŲ  BENDRIJOS PAVYZDINIAI ĮSTATAI, PARENGTI PAGAL NAUJĄJĄ ĮSTATYMO REDAKCIJĄ.

PRIMENAME, KAD IKI 2013-07-01 BENDRIJOS PRIVALO PASIKEISTI ĮSTATUS Į ATITINKANČIUS NAUJĄJĄ ĮSTATYMO REDAKCIJĄ
 


STEIGIMAS

  • Bendrijos steigimo iniciatoriai parengia jos įstatų projektą;
  • Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame priimamas sprendimas įsteigti bendriją, patvirtinami įstatai. Apie šaukiamąjį steigiamąjį susirinkimą steigimo iniciatorius ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos viešai praneša visiems garažų savininkams;
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl bendrijos pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
  • Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS


 Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad bendriją registruoti galima.GARAŽŲ SAVININKŲ BENDRIJOS ĮSTATAI- parengti pagal naująją įstatymo redakcijąTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
GARAŽŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
GARAŽŲ BENDRIJOS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
GARAŽŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
GARAŽŲ BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką

©2023 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.