Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


Žemės ūkio bendrovė


STEIGIMAS

  • Bendrovės steigimo sutarties sudarymas. Bendrovėje turi būti ne mažiau kaip du nariai;
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
  • Steigimo sutartyje nustatyta tvarka mokami pajiniai įnašai;
  • Steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kuriame turi būti patvirtintas minimalus pajinio įnašo dydis, priimti bendrovės įstatai, renkami bendrovės organų nariai, išrinkta revizijos komisija (revizorius);
  • Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS


 Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti žemės ūkio bendrovę, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad žemės ūkio bendrovę registruoti galima.SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS ĮSTATAITipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS STEIGIMO SUTARTISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką

©2024 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.