Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


Viešoji įstaiga


STEIGIMAS

  • Sudaroma viešosios įstaigos steigimo sutartis. Kai viešąją įstaigą steigia vienas steigėjas, sudaromas steigimo aktas. Jeigu viešąją įstaigą steigia valstybės ar savivaldybės institucija, ji priima sprendimą steigti viešąją įstaigą;
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
  • Sudaromi viešosios įstaigos įstatai;
  • Steigiamasis susirinkimas, kuriame turi būti išrinkti visuotinio dalininkų susirinkimo renkami kolegialūs organai ir paskiriamas vadovas;
  • Viešoji įstaiga laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS


  Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti viešąją įstaigą, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad viešąją įstaigą registruoti galima.SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTATAI (BE VALDYBOS)Tipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTATAI (SU VALDYBA, PREZIDIUMU)Tipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIENINTELIO STEIGĖJO SPRENDIMAS DĖL VADOVO SKYRIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SPRENDIMAS DĖL VADOVO IR VALDYBOS IŠRINKIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SPRENDIMAS DĖL VADOVO IŠRINKIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMO AKTASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMO SUTARTISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką

©2024 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.