Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


Uždaroji akcinė bendrovė


STEIGIMAS

  • Bendrovės steigimo sutarties sudarymas. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas;
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
  • Bendrovės steigimo sutartis suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;
  • Pradinio įnašo už pasirašytas akcijas mokėjimas. Pradiniai įnašai mokami tik pinigais. Pradinių įnašų suma turi būti ne mažesnė nei 10 tūkst. litų; kiekvienas akcininkas turi įmokėti ne mažiau kaip ¼ visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų viso nominalios vertės perviršio sumos;
  • Nepiniginis įnašas, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti bendrovės akcijas, iki bendrovės steigimo sutarties pasirašymo turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo;
  • Steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kuriame turi būti išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkami bendrovės organų nariai. Jeigu renkama stebėtojų taryba, iki bendrovės registravimo ji turi išrinkti valdybą, jeigu valdyba sudaroma, arba bendrovės vadovą, jeigu valdyba nesudaroma. Išrinkta valdyba turi išrinkti bendrovės vadovą. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje arba steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo uždarosios akcinės bendrovės organo nariai.
  • Sudaromas uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašas.
  • Sudaromi ir pasirašomi bendrovės įstatai;
  • Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS


 Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad uždarąją akcinę bendrovę registruoti galima.SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
UAB ĮSTATAI, 1 STEIGĖJAS, 1 AKCININKASTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
UAB ĮSTATAI, KELI STEIGĖJAI, KELI AKCININKAITipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
UAB ĮSTATAI, VALDYBA, 1 STEIGĖJAS, 1AKCININKASTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
UAB ĮSTATAI, VALDYBA, KELI STEIGĖJAI, KELI AKCININKAITipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
UAB STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
UAB STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
UAB STEIGIMO AKTAS-IŠSAMESNISTipas: MS Word15 Eur
  Mokėti per banką
UAB STEIGIMO AKTAS-SUPAPRASTINTASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
UAB STEIGIMO SUTARTISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
UAB VALDYBOS POSĖDŽIO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
UAB VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS DĖL VALDYBOS IŠRINKIMOTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
UAB VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS DĖL VALDYBOS PIRMININKO IR BENDROVĖS DIREKTORIAUS IŠRINKIMOTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
UAB VIENINTELIO STEIGĖJO SPRENDIMAS DĖL VADOVO PASKYRIMOTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
AKCININKŲ SUTARTISTipas: MS Word30 Eur
  Mokėti per banką

©2024 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.