e-Juristai.lt   Apie mus   Taisyklės   Parama   Reklama   Kontaktai
 
 
 
 
         
  TEISINĖ KONSULTACIJA PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ-TIK 15 EUR  
   
 
  TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
 
  SUTARČIŲ IR KITŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
 
  ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
 
  Akcinė bendrovė
 
  Uždaroji akcinė bendrovė
 
  Individuali įmonė
 
  Tikroji ūkinė bendrija
 
  Komanditinė ūkinė bendrija
 
  Viešoji įstaiga
 
  Asociacija
 
  Daugiabučio namo savininkų bendrija
 
  Kooperatinė bendrovė
 
  Žemės ūkio bendrovė
 
  Sodininkų bendrija
 
  Mažoji bendrija
 
  Garažų savininkų bendrija
 
  Profesinė sąjunga
 
  SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
 
  TEISINĖS KONSULTACIJOS
 
  SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
 
 
 
 
GREITA TEISINĖ KONSULTACIJA
 
Naujienų prenumerata
 
 
 

Garažų savininkų bendrija


 
PATALPINTI GARAŽŲ SAVININKŲ  BENDRIJOS PAVYZDINIAI ĮSTATAI, PARENGTI PAGAL NAUJĄJĄ ĮSTATYMO REDAKCIJĄ.

PRIMENAME, KAD IKI 2013-07-01 BENDRIJOS PRIVALO PASIKEISTI ĮSTATUS Į ATITINKANČIUS NAUJĄJĄ ĮSTATYMO REDAKCIJĄ
 


STEIGIMAS

  • Bendrijos steigimo iniciatoriai parengia jos įstatų projektą;
  • Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame priimamas sprendimas įsteigti bendriją, patvirtinami įstatai. Apie šaukiamąjį steigiamąjį susirinkimą steigimo iniciatorius ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos viešai praneša visiems garažų savininkams;
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl bendrijos pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
  • Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS


 Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad bendriją registruoti galima.GARAŽŲ SAVININKŲ BENDRIJOS ĮSTATAI- parengti pagal naująją įstatymo redakcijąTipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
Mokėti SMSMokėti per banką
GARAŽŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
Mokėti SMSMokėti per banką
GARAŽŲ BENDRIJOS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
GARAŽŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
GARAŽŲ BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką