e-Juristai.lt   Apie mus   Taisyklės   Parama   Reklama   Kontaktai
 
 
 
 
         
  TEISINĖ KONSULTACIJA PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ-TIK 15 EUR  
   
 
  TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
 
  SUTARČIŲ IR KITŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
 
  ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
 
  Akcinė bendrovė
 
  Uždaroji akcinė bendrovė
 
  Individuali įmonė
 
  Tikroji ūkinė bendrija
 
  Komanditinė ūkinė bendrija
 
  Viešoji įstaiga
 
  Asociacija
 
  Daugiabučio namo savininkų bendrija
 
  Kooperatinė bendrovė
 
  Žemės ūkio bendrovė
 
  Sodininkų bendrija
 
  Mažoji bendrija
 
  Garažų savininkų bendrija
 
  Profesinė sąjunga
 
  SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
 
  TEISINĖS KONSULTACIJOS
 
  SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
 
 
 
 
GREITA TEISINĖ KONSULTACIJA
 
Naujienų prenumerata
 
 
 

Viešoji įstaiga


STEIGIMAS

  • Sudaroma viešosios įstaigos steigimo sutartis. Kai viešąją įstaigą steigia vienas steigėjas, sudaromas steigimo aktas. Jeigu viešąją įstaigą steigia valstybės ar savivaldybės institucija, ji priima sprendimą steigti viešąją įstaigą;
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
  • Sudaromi viešosios įstaigos įstatai;
  • Steigiamasis susirinkimas, kuriame turi būti išrinkti visuotinio dalininkų susirinkimo renkami kolegialūs organai ir paskiriamas vadovas;
  • Viešoji įstaiga laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS


  Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti viešąją įstaigą, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad viešąją įstaigą registruoti galima.SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
Mokėti SMSMokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTATAI (BE VALDYBOS)Tipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTATAI (SU VALDYBA, PREZIDIUMU)Tipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIENINTELIO STEIGĖJO SPRENDIMAS DĖL VADOVO SKYRIMOTipas: MS Word5 Eur
Mokėti SMSMokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SPRENDIMAS DĖL VADOVO IR VALDYBOS IŠRINKIMOTipas: MS Word5 Eur
Mokėti SMSMokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SPRENDIMAS DĖL VADOVO IŠRINKIMOTipas: MS Word5 Eur
Mokėti SMSMokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMO AKTASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMO SUTARTISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką